Zalety mieszkań deweloperskich

by Robert

Zakup mieszkania to decyzja na całe życie, dlatego też powinna być dokładnie przemyślana i przeanalizowana – zarówno pod względem stricte finansowym, jak i technicznym. W zależności od własnych możliwości i potrzeb można kupić wygodny dom lub bardziej ekonomiczne mieszkanie. Co więcej, wśród ofert znaleźć można nieruchomości z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jedną z nich są mieszkania oferowane przez deweloperów. Jakie zalety posiada to rozwiązanie?

Atrakcyjna lokalizacja

Większość deweloperów decyduję się na budowę osiedli mieszkaniowych, starannie wybierając lokalizację. Nierzadko inwestycja budowlana obejmuje także pełną architekturę zewnętrzna, łącznie z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-zielonych oraz placów zabaw dla dzieci. Ważnym czynnikiem jest również dostęp do dróg publicznych, ośrodka zdrowia, placówek oświatowych, sklepów i apteki.

Mieszkanie w stanie deweloperskim to lokal gotowy do zamieszkania, wyposażony w podstawowe urządzenia sanitarne, instalację gazową i wodno-ściekową. Wykończone są również ściany i podłogi. Ewentualne zmiany architektoniczne czy architektoniczno-aranżacyjne wewnątrz pomieszczenia wynikają wyłącznie z indywidualnych oczekiwań nabywcy. Wśród deweloperskich propozycji można znaleźć mieszkania różniące się nie tylko metrażem i standardem, ale przede wszystkim funkcjonalnością – jeśli nabywca wyrazi taką wolę, lokal może być dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej już na etapie planowania i budowy.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Podstawowym dokumentem potwierdzającym zakup mieszkania, jest zawarta z deweloperem, pisemna umowa kupna. W dokumencie muszą znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, metrażu, ilości pomieszczeń, ich rozkładu, a także umownego terminu zakończenia inwestycji i przekazania kluczy.

Ogólnie rzecz ujmując, kupując nieruchomość od dewelopera, nabywca może skorzystać ze wszystkich praw wynikających z ustawy deweloperskiej, zakładając oczywiście, że zostały one uwzględnione we wspomnianej umowie. Jednym z zapisów, które powinny znaleźć się w umowie deweloperskiej, jest udzielenie przez dewelopera rękojmi (zgodnie z aktualnymi przepisami – pięcioletniej).

Decydując się na zakup mieszkania od dewelopera, wszystkie formalności projektowo-budowlane znajdują się po stronie inwestora, czyli dewelopera. Dla nabywcy oznacza to znaczną oszczędność czasu. Nie trzeba sprawdzać stanu prawnego nieruchomości, możliwości wykonania inwestycji budowlanej na konkretnej działce, nie ma też potrzeby zdobywania niezbędnych pozwoleń na budowę, a następnie użytkowanie nieruchomości – zadania te realizuje deweloper. Obowiązkiem inwestora jest także zabezpieczenie placu budowy, zatrudnienie ekipy budowlanej, a nierzadko dostarczenie niezbędnych materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Zaletą przedmiotowego rozwiązania jest także fakt, że deweloperzy opierają się przede wszystkim na zdobytym doświadczeniu i sprawdzonych technologiach, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie wielu błędów i usterek.

Kompetentnie i kompleksowo

Od momentu podpisania umowy do chwili przekazania inwestycji i otrzymania kluczy może upłynąć sporo czasu. Warto jednak pamiętać, że obowiązkiem dewelopera jest bieżące informowanie nabywcy o realizacji inwestycji oraz ewentualnych poślizgach czasowych, wynikających zazwyczaj z przyczyn niezależnych od inwestora. Obowiązkiem dewelopera jest także zatrudnienie kompetentnego kierownika budowy, którego zadaniem jest nadzorowanie wykonywanych prac budowlanych zgodnie z zaakceptowanym i przyjętym do realizacji projektem.

Ważną kwestią są także części wspólne, czyli wspomniane wcześniej place zabaw, tereny rekreacyjne, trawniki, skwery, parki itp. Elementy te – wbrew pozorom – w istotny sposób wpływają na zainteresowanie konkretną nieruchomością, zwiększając jej atrakcyjność dla potencjalnych nabywców.

You may also like

Leave a Comment